Grafická verzia

   Brtáň Dušan

Dátum narodenia: 13.7.1973
Krajina narodenia: Slovenská Republika
Štátna príslušnosť: -

E-mail: -

Príslušnosť ku organizáciám

Názov IČO Dátum vzniku príslušnosti Právny titul
Aeroklub Ružomberok 35992549 7.7.1998

Športy

Druh odbornej činnosti Šport Športové odvetvia Športové disciplíny
Amatérsky športovec letecké športy