Grafická verzia

Abaffy Peter

Dátum narodenia: 14.5.1975
Krajina narodenia: Slovenská Republika
Štátna príslušnosť: -

E-mail: -

Príslušnosť ku organizáciám

Názov IČO Dátum vzniku príslušnosti Právny titul
Slovenská volejbalová federácia 00688819 1.1.2000

Športy

Druh odbornej činnosti Šport Športové odvetvia Športové disciplíny
Tréner a inštruktor športu (a) volejbal