Grafická verzia

Ábelová Lucia

Dátum narodenia: 1.4.1973
Krajina narodenia: Slovenská Republika
Štátna príslušnosť: -

E-mail: -

Príslušnosť ku organizáciám

Názov IČO Dátum vzniku príslušnosti Právny titul
Slovenská triatlonová únia 31745466 22.12.2013

Športy

Druh odbornej činnosti Šport Športové odvetvia Športové disciplíny
Amatérsky športovec triatlon