Grafická verzia

Pšenek Daniel

Dátum narodenia: 12.8.1980
Krajina narodenia: Slovenská Republika
Štátna príslušnosť: Slovenská Republika

E-mail: daniel@villapsenek.sk

Korešpondenčná adresa

Cesta Janka Alexyho 45
92101 Banka
Slovenská Republika

Doklady o odbornej sposobilosti

Názov odbornej spôsobilosti Cislo dokladu Platnost od Platnost do Overil Vydal
Športový masér 4152 3.2.2017 3.2.2022 Mgr.Miroslav Masár , doc.MUDr Jozef 3mondrk,CSc Remas Piešťany s.r.o.

Samostatne zarobkovo cinna osoba

ICO: 43804802
Obchodne meno: -- villaPšenek --
Janka Alexyho 45
92101 Banka
Slovenská Republika

Športy

Druh odbornej činnosti Šport Športové odvetvia Športové disciplíny
Fyzická osoba vykonávajúca odb... iný šport