Grafická verzia

AARTS Wayne

Dátum narodenia: 3.4.1998
Krajina narodenia: Slovenská Republika
Štátna príslušnosť: -

E-mail: -

Príslušnosť ku organizáciám

Názov IČO Dátum vzniku príslušnosti Právny titul
Slovenský zväz ľadového hokeja 30845386 1.2.2000

Športy

Druh odbornej činnosti Šport Športové odvetvia Športové disciplíny
Amatérsky športovec ľadový hokej