Grafická verzia

Ábelová Stela

Amatérsky športovec

Dátum narodenia: 27.2.2003
Krajina narodenia: Slovenská Republika

Zväzový šport: plavecké športy
Športové odvetvie: plávanie

Kontaktné údaje

Príslušnosť k organizácii

Názov Dátum od Právny titul
Športový klub Aquatics Nitra 1.1.2016

Doplňujúce údaje - športová činnosť

Zdravotná spôsobilosť
Áno

Dosiahnuté výsledky
-
Údaje o športovej reprezentácii
-
Čestné štátne tituly a ocenenia
-