Grafická verzia

Kontakty

Systémová podpora pre technické problémy pri spracovaní žiadostí

Agáta Galková
galkova@sportcenter.sk
02/32223612

Právne aspekty registra fyzických osôb v športe a registra právnických osôb v športe

Katarína Mravíková
katarina.mravikova@minedu.sk
02/59374 766