Grafická verzia

Vyhlásenie o prístupnosti

Internetové stránky sport.gov.sk sú vytvorené v súlade s požiadavkami na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Usporiadanie stránok a ovládanie je navrhnuté s prihliadnutím na ich dostupnosť aj v alternatívnych prehliadačoch (napríklad v textových prehliadačoch, hlasových čítačkách a podobne) a tiež osobám so špecifickými potrebami.

Zverejnené texty sú definované v relatívnych jednotkách (em) a je možné upraviť ich veľkosť pomocou štandardných nástrojov internetového prehliadača.

Pre zjednodušenie ovládania stránok sú definované klávesové skratky (access key) a to následovne:

  • u - Prejsť na obsah
  • m - Mapa stránky
  • k - Kontakt

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou obsahu, technickými otázkami alebo funkčnosťou webovej stránky, kontaktuje technického prevádzkovateľa portálu - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu.