Grafická verzia

Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 10894
IČO: 30688060
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: T. Vansovej 2171/10, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
Webové sídlo: speedskating.sk
Adresa elektronickej pošty: info@speedskating.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK49 5600 0000 0075 0146 2002
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Magdoško Ján president@speedskating.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový zväz kolieskové korčuľovanie 11.6.2011 3.12.2022
Športový zväz rýchlokorčuľovanie 23.6.1997 29.9.2016
Národný športový zväz rýchlokorčuľovanie International skating union bez zmluvy / registrácia / člen 26.9.2016

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Slimáková Ema Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 23.11.2023
Kucirková Agáta Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 23.11.2023
Hricová Viktória Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 13.11.2023
Novotná Alžbeta Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 12.11.2023
ARVAY Adrian Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 12.11.2023
Gliganičová Ela Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 12.11.2023
MAĎAK Tobias Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 12.11.2023
Tomášová Sára Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 12.11.2023
Rišová Olívia Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 12.11.2023
Kubová Kristína Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 12.11.2023
Počet činností príslušných FO: 238 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 228

Činnosti príslušných právnických osôb

Názov športovej organizácie Typ právnickej osoby Šport/činnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub mládeže - Akademik Prešov Športový klub rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2008
ŠPORTOVÝ KLUB STEZ Spišská Nová Ves Športový klub rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2008
Skating Club Košice, o. z. Športový klub rýchlokorčuľovanie (rýchlokorčuľovanie) bez zmluvy / registrácia / člen 1.2.2014
RK INLINECENTER, o. z. Športový klub rýchlokorčuľovanie (rýchlokorčuľovanie) bez zmluvy / registrácia / člen 8.5.2014
Prešovský rýchlokorčuliarsky klub Športový klub rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
LUIGINO.sk Športový klub rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy / registrácia / člen 1.3.2016
Inline Club Žilina, o. z. Športový klub rýchlokorčuľovanie (rýchlokorčuľovanie) bez zmluvy / registrácia / člen 1.3.2016
Korčuliarsky klub Trnava Športový klub rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy / registrácia / člen 1.7.2017
Počet činností príslušných PO: 8 Zobraziť všetky príslušné PO Počet príslušných PO: 8

Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Umiestnenie Typ podujatia Šport/odvetvie Disciplína Športovci
10. miesto MS-MSD-MSSO rýchlokorčuľovanie (Krátky oval / Short Track 1000 m) 1 000 m Porubska Alica
24. miesto MS-MSD-MSSO rýchlokorčuľovanie (šort trak) 500 m Rusnáková Petra
26. miesto MS-MSD-MSSO rýchlokorčuľovanie (šort trak) 1 500 m Rusnáková Petra
14. miesto MS-MSD-MSSO rýchlokorčuľovanie (šort trak) 500 m Filipová Lucia

Povinne zverejňované informácie

Názov informácie Typ informácie Typ orgánu, ktorý publikuje Platnosť Účinnosť
Správa audítora najvyšší 1.1.2020 31.12.2020
Zverejňovanie informácií v zmysle ustanovenia § 17 zákona č.440 / 2015 Z.z.o športe_ rozhodnutie najvyšší 1.1.2015 30.12.2028