Grafická verzia

Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 10894
IČO: 30688060
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: T. Vansovej 1286/1, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
Webové sídlo: speedskating.sk
Adresa elektronickej pošty: info@speedskating.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK49 5600 0000 0075 0146 2002
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Magdoško Ján president@speedskating.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový zväz kolieskové korčuľovanie 11.6.2011
Športový zväz rýchlokorčuľovanie 23.6.1997
Národný športový zväz rýchlokorčuľovanie International skating union bez zmluvy / registrácia / člen 26.9.2016

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Olejníková Anna Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 28.10.2022
Sotáková Natália Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 28.10.2022
Sopúchová Soňa Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 28.10.2022
Radvanský Marek Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 28.10.2022
Radvanska Radoslava Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 28.10.2022
Kušnirová Sofia Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 28.10.2022
Kamenická Tina Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 28.10.2022
Hutyrová Lujza Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 28.10.2022
Hutyrová Lívia Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 28.10.2022
Viktor Gliganič Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 28.10.2022
Počet činností príslušných FO: 558 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 490

Činnosti príslušných právnických osôb

Názov športovej organizácie Typ právnickej osoby Šport/činnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub mládeže - Akademik Prešov Športový klub rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2008
ŠPORTOVÝ KLUB STEZ Spišská Nová Ves Športový klub rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2008
Športový klub mládeže - Akademik Prešov Športový klub kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) bez zmluvy / registrácia / člen 1.7.2011
Skating Club Košice, o. z. Športový klub rýchlokorčuľovanie (rýchlokorčuľovanie) bez zmluvy / registrácia / člen 1.2.2014
RK INLINECENTER, o. z. Športový klub kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) bez zmluvy / registrácia / člen 1.2.2014
ROLLERSKATING RACE TEAM CASSOVIA Športový klub kolieskové korčuľovanie bez zmluvy / registrácia / člen 28.4.2014
RK INLINECENTER, o. z. Športový klub rýchlokorčuľovanie (rýchlokorčuľovanie) bez zmluvy / registrácia / člen 8.5.2014
Skating Club Košice, o. z. Športový klub kolieskové korčuľovanie bez zmluvy / registrácia / člen 8.5.2014
Inline Club Žilina, o. z. Športový klub kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) bez zmluvy / registrácia / člen 31.12.2015
Školský klub ELBA Prešov Športový klub rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Počet činností príslušných PO: 32 Zobraziť všetky príslušné PO Počet príslušných PO: 27

Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Umiestnenie Typ podujatia Šport/odvetvie Disciplína Športovci
10. miesto MS-MSD-MSSO rýchlokorčuľovanie (Krátky oval / Short Track 1000 m) 1 000 m Porubska Alica
24. miesto MS-MSD-MSSO rýchlokorčuľovanie (šort trak) 500 m Rusnáková Petra
26. miesto MS-MSD-MSSO rýchlokorčuľovanie (šort trak) 1 500 m Rusnáková Petra
14. miesto MS-MSD-MSSO rýchlokorčuľovanie (šort trak) 500 m Filipová Lucia

Povinne zverejňované informácie

Názov informácie Typ informácie Typ orgánu, ktorý publikuje Platnosť Účinnosť
Zápis rozhodnutie o spôsobe použitia verejných prostriedkov najvyšší výkonný 2.4.2018 2.4.2018
Stanovy najvyšší 30.7.2017 1.5.2025
Správa audítora najvyšší 1.1.2020 31.12.2020
Správa kontrolóra zápisnica najvyšší 31.1.2018 31.1.2028