Grafická verzia

ŠPORTOVÝ KLUB STEZ Spišská Nová Ves

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 10917
IČO: 35530715
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Za Hornádom 898/15, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
Webové sídlo: www.sk.stez.sk
Adresa elektronickej pošty: stez@stez.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub rýchlokorčuľovanie Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2008

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Karabin Jakub 19.10.2004 Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) zmluva o príprave talentovaného športovca 1.1.2014
Ďuriška Matúš 9.3.2002 Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) zmluva o príprave talentovaného športovca 1.1.2016
Vastuško Alexej 5.9.2007 Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) zmluva o príprave talentovaného športovca 18.2.2016
Bukšár Marián 16.5.2003 Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) zmluva o príprave talentovaného športovca 1.6.2010
Rusnáková Petra 4.1.2002 Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) zmluva o príprave talentovaného športovca 1.6.2010
Vastuško Sergej 19.5.2006 Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) zmluva o príprave talentovaného športovca 18.2.2016
Filipová Lucia 27.9.2002 Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) zmluva o príprave talentovaného športovca 1.6.2008
Počet činností príslušných FO: 7 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 7

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.