Grafická verzia

"HVIEZDIČKA" tanečné štúdio

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 10941
IČO: 35574615
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Ostravská 0/5, 04011 Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika
Webové sídlo: hviezdicka.eu
Adresa elektronickej pošty: tsthviezdicka@centrum.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub tanečný šport (akrobatický rokenrol) Slovenský zväz tanečného športu 10.1.2018

Príslušné fyzické osoby

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Príslušné právnické osoby

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.