Grafická verzia

"HVIEZDIČKA" tanečné štúdio

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 10941
IČO: 35574615
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Ostravská 5, 04011 Košice-Juh, Slovenská republika
Webové sídlo: hviezdicka.eu
Adresa elektronickej pošty: tsthviezdicka@centrum.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub tanečný šport (akrobatický rokenrol) Slovenský zväz tanečného športu 10.1.2018

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Young Sarah Kay 14.8.2005 Amatérsky športovec, tanečný šport (akrobatický rokenrol) bez zmluvy/registrácia/člen 10.1.2018
Tomášová Lia 19.5.2011 Amatérsky športovec, tanečný šport (akrobatický rokenrol) bez zmluvy/registrácia/člen 10.1.2018
Tkáčová Juliana 23.11.2008 Amatérsky športovec, tanečný šport (akrobatický rokenrol) bez zmluvy/registrácia/člen 10.1.2018
Štarková Dominika 2.8.1999 Amatérsky športovec, tanečný šport (akrobatický rokenrol) bez zmluvy/registrácia/člen 10.1.2018
Rybárová Stephanie 12.9.2002 Amatérsky športovec, tanečný šport (akrobatický rokenrol) bez zmluvy/registrácia/člen 10.1.2018
Olexová Simonka 28.2.2008 Amatérsky športovec, tanečný šport (akrobatický rokenrol) bez zmluvy/registrácia/člen 10.1.2018
Novotná Alex 18.9.2005 Amatérsky športovec, tanečný šport (akrobatický rokenrol) bez zmluvy/registrácia/člen 10.1.2018
Mravčáková Nina 12.11.2001 Amatérsky športovec, tanečný šport (akrobatický rokenrol) bez zmluvy/registrácia/člen 10.1.2018
Kančiová Barbora 31.8.2004 Amatérsky športovec, tanečný šport (akrobatický rokenrol) bez zmluvy/registrácia/člen 10.1.2018
Kalináčová Alexa 12.8.2003 Amatérsky športovec, tanečný šport (akrobatický rokenrol) bez zmluvy/registrácia/člen 10.1.2018
Počet činností príslušných FO: 17 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 17

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.