Grafická verzia

"HVIEZDIČKA" tanečné štúdio

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 10941
IČO: 35574615
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Ostravská 1020/5, 04011 Košice-Juh, Slovenská republika
Webové sídlo: hviezdicka.eu
Adresa elektronickej pošty: tsthviezdicka@centrum.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub tanečný šport (akrobatický rokenrol) Slovenský zväz tanečných športov 10.1.2018

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Biedková Simona Amatérsky športovec, tanečný šport (Disciplíny IDO a módne tanečné štýly) bez zmluvy/registrácia/člen 22.1.2022
Vargová Kristína Amatérsky športovec, tanečný šport (Disciplíny IDO a módne tanečné štýly) bez zmluvy/registrácia/člen 19.1.2023
Šohajková Amy Michaela Amatérsky športovec, tanečný šport (Disciplíny IDO a módne tanečné štýly) bez zmluvy/registrácia/člen 15.3.2023
Ovčiarková Michaela Amatérsky športovec, tanečný šport (Disciplíny IDO a módne tanečné štýly) bez zmluvy/registrácia/člen 19.1.2023
Némethova Nina Amatérsky športovec, tanečný šport (Disciplíny IDO a módne tanečné štýly) bez zmluvy/registrácia/člen 19.1.2023
Naser Nur Amatérsky športovec, tanečný šport (Disciplíny IDO a módne tanečné štýly) bez zmluvy/registrácia/člen 11.1.2023
Miklušová Sofia Amatérsky športovec, tanečný šport (Disciplíny IDO a módne tanečné štýly) bez zmluvy/registrácia/člen 22.1.2022
Mesárošová Ela Amatérsky športovec, tanečný šport (Disciplíny IDO a módne tanečné štýly) bez zmluvy/registrácia/člen 11.1.2023
Kurucová Karolína Amatérsky športovec, tanečný šport (Disciplíny IDO a módne tanečné štýly) bez zmluvy/registrácia/člen 19.1.2023
Knotková Simona Amatérsky športovec, tanečný šport (Disciplíny IDO a módne tanečné štýly) bez zmluvy/registrácia/člen 11.1.2023
Počet činností príslušných FO: 44 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 43

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.