Grafická verzia

Tenisový klub Spartak Komárno

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11083
IČO: 31825192
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Parná 1, 94501 Komárno, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: monika.juhaszova777@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK06 7500 0000 0003 0200 4103


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2004

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Jantošík Michal, Mgr. 4.3.1990 Športový rozhodca, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 26.2.2018 31.10.2020
Rombovský Niko 14.11.2012 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 12.6.2019
Polách Jaroslav 2.10.2012 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 14.6.2018
Prokop Richard 20.12.1990 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 17.12.2003
Kurucz Benjamin 22.3.2012 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 30.5.2018
Jobbágy Tomáš 8.5.1974 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 29.3.2019
Dobai Róbert 4.10.1984 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 23.4.2004
Dobai Attila 27.8.1983 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 28.3.2008
Csémy Vivien 13.6.2009 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 29.3.2019
Kecskés Oliver 19.2.2006 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 26.3.2018
Počet činností príslušných FO: 43 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 38

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.