Grafická verzia

1. tenisový klub Rožňava

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11196
IČO: 31296319
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Kyjevská 12, 04801 Rožňava, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: 1.tkroznava@azet.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2004

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Blaško Jozef 11.8.1961 Funkcionár, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 26.2.2019 31.10.2019
Gallo Peter 18.6.2008 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 13.9.2016
Gallo Michal 20.4.2011 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 12.1.2018
Domiková Miriam 3.1.2001 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 16.1.2014
Domiková Mária 27.11.2005 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 1.3.2017
Annová Melánia 23.2.2007 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 31.3.2017
Molnárová Vanesa 17.8.2002 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 19.12.2013
Mišendová Sofia 6.2.2007 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 1.3.2017
Laskovič Ján 8.5.1973 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 16.1.2004
Kapral Martin 10.7.1975 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 9.3.2015
Počet činností príslušných FO: 12 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 12

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.