Grafická verzia

Skating Club Košice, o. z.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11267
IČO: 35542331
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Adlerova 841/17, 04022 Košice-Dargovských hrdinov, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub kolieskové korčuľovanie Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz bez zmluvy / registrácia / člen 8.5.2014 31.12.2022
Športový klub rýchlokorčuľovanie (rýchlokorčuľovanie) Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.2.2014
Športový klub rýchlokorčuľovanie Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016 31.12.2017
Športový klub kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) Zväz slovenského kolieskového korčuľovania bez zmluvy / registrácia / člen 18.7.2022

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Karabová Renáta, Bc. Tréner, rýchlokorčuľovanie (rýchlokorčuľovanie) dobrovoľník 1.1.2018
Onušková Tamara Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (rýchlokorčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.12.2019
Parouleková Natália Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Eliáš Michal Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.10.2021
Eliáš Michal Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (rýchlokorčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.10.2021
Sedlák Dávid Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.8.2021
Sedlák Dávid Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (rýchlokorčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.8.2021
CHOMJAK Martin Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (rýchlokorčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 16.6.2021
Ondrejová Karolína Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.5.2021
Kmecová Zoja Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (rýchlokorčuľovanie) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 1.1.2020
Počet činností príslušných FO: 17 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 12

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.