Grafická verzia

1.slovenský školský lukostrelecký klub Petržalka

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11276
IČO: 31753949
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Humenské nám. 3168/7, 85107 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika
Webové sídlo: www.1sslk.sk
Adresa elektronickej pošty: lukostrelba.petrzalka@chello.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub lukostreľba Slovenský lukostrelecký zväz bez zmluvy / registrácia / člen 10.10.1995

Príslušné fyzické osoby

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Príslušné právnické osoby

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.