Grafická verzia

1.slovenský školský lukostrelecký klub Petržalka

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11276
IČO: 31753949
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Humenské nám. 3168/7, 85107 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Webové sídlo: www.1sslk.sk
Adresa elektronickej pošty: lukostrelba.petrzalka@chello.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub lukostreľba Slovenský lukostrelecký zväz bez zmluvy / registrácia / člen 10.10.1995

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
ŽITŇAN Michal 10.12.1978 Amatérsky športovec, lukostreľba (halová lukostreľba) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019 31.12.2019
ŽITŇAN Michal 19.6.2004 Amatérsky športovec, lukostreľba (terénna lukostreľba) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019 31.12.2019
ŽITŇAN Michal 19.6.2004 Amatérsky športovec, lukostreľba (halová lukostreľba) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019 31.12.2019
ŽITŇAN Michal 19.6.2004 Amatérsky športovec, lukostreľba (terčová lukostreľba) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019 31.12.2019
ŽIAK Ján 3.2.1973 Amatérsky športovec, lukostreľba (halová lukostreľba) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019 31.12.2019
ŽIAK Ján 3.2.1973 Amatérsky športovec, lukostreľba (terčová lukostreľba) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019 31.12.2019
VÉGH Viliam 16.4.1966 Amatérsky športovec, lukostreľba (terčová lukostreľba) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019 31.12.2019
TRNOVSKÁ Ivana 17.7.2008 Amatérsky športovec, lukostreľba (halová lukostreľba) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019 31.12.2019
TRNOVSKÁ Ivana 17.7.2008 Amatérsky športovec, lukostreľba (terčová lukostreľba) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019 31.12.2019
TEMEŠI Peter 21.4.1981 Amatérsky športovec, lukostreľba (3D lukostreľba) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019 31.12.2019
Počet činností príslušných FO: 51 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 26

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.