Grafická verzia

"KLUB ŠACHOVÝCH NÁDEJÍ"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11365
IČO: 37926691
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Beckovská 0/3, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Webové sídlo: http://ksnba.interchess.sk/
Adresa elektronickej pošty: rohacek.miroslav@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub šach Slovenský šachový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 10.7.2007

Príslušné fyzické osoby

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Príslušné právnické osoby

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.