Grafická verzia

"KLUB ŠACHOVÝCH NÁDEJÍ"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11365
IČO: 37926691
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Beckovská 3, 82104 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Webové sídlo: http://ksnba.interchess.sk/
Adresa elektronickej pošty: rohacek.miroslav@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub šach Slovenský šachový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 10.7.2007

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Valentová Sophia 13.7.2010 Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 3.4.2018
Šúň Martin 13.3.2011 Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 15.3.2018
Mészáros Casey Ryan 3.12.2011 Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 12.1.2018
Smidová Michaela 5.4.2003 Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 3.11.2017
Walterová Ema 6.12.2003 Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2018
Sahidi Sear 29.5.2009 Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 12.4.2017
Sahidi Shabir 22.10.2007 Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 12.4.2017
Štelbaský Filip 10.8.2009 Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 22.5.2015
Lintner Igor 18.2.2000 Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2015
Strišková Lucia 10.3.2006 Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 18.7.2017
Počet činností príslušných FO: 45 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 32

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.