Grafická verzia

"KLUB ŠACHOVÝCH NÁDEJÍ"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11365
IČO: 37926691
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Beckovská 3, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Webové sídlo: http://ksnba.interchess.sk/
Adresa elektronickej pošty: rohacek.miroslav@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub šach Slovenský šachový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 10.7.2007

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Walterová Ema 6.12.2003 Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2018
Sahidi Sear 29.5.2009 Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 12.4.2017
Sahidi Shabir 22.10.2007 Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 12.4.2017
Kapolková Alžbeta 8.2.2009 Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 28.3.2017
Bažíková Sophia 16.12.2000 Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 28.3.2017
Jurášová Dominika 24.4.2002 Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 28.3.2017
Bochničková Simona 20.11.2007 Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 13.1.2017
Havaldová Natália 11.1.2009 Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 6.12.2016
Havalda Samuel 20.9.2007 Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 19.5.2016
Kapolková Gréta 15.11.2007 Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 17.5.2016
Počet činností príslušných FO: 41 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 28

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.