Grafická verzia

Žrebčín Kopčany s.r.o.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11668
IČO: 31422136
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Kollárova 1146, 90848 Kopčany, Slovenská republika
Webové sídlo: www.zrebcinkopcany.sk
Adresa elektronickej pošty: hipos.kopcany@mail.t-com.sk, matuliks@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
MATULÍK Stanislav info@sjf.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub jazdectvo SLOVENSKÁ JAZDECKÁ FEDERÁCIA bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
VIRÁGOVÁ Anna Iný športový odborník, jazdectvo (drezúra) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
MATULÍK Stanislav Funkcionár, jazdectvo (všestrannosť) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
KREDATUSOVÁ Martina Iný športový odborník, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
JANKOVÝCH Jessica Tréner, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
Počet činností príslušných FO: 4 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 4

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.