Grafická verzia

1. BASKET KLUB MICHALOVCE

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12028
IČO: 35568798
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Humenská 23, 07101 Michalovce, Slovenská republika
Webové sídlo: www.1bkmi.sk
Adresa elektronickej pošty: 1.bkmi@centrum.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub basketbal (basketbal) Slovenská basketbalová asociácia bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2018

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Bujdoš Adam 25.5.2004 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Čobanov Milan 20.10.2000 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Piskor Christian 28.12.2006 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Dobranský Jozef 13.12.2007 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Harman Ján 9.1.2008 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Sivák Tomáš 13.1.2009 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Čop Tadeáš 17.6.2004 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Mižík Lukáš 17.3.2009 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Nestorák Nikita 4.9.2007 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Hrubý Peter 10.10.2009 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Počet činností príslušných FO: 72 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 72

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.