Grafická verzia

1. BASKET KLUB MICHALOVCE

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12028
IČO: 35568798
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Humenská 6228/23, 07101 Michalovce, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub basketbal (basketbal) Slovenská basketbalová asociácia bez zmluvy / registrácia / člen 2.8.2021

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Kandráč Simon Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Harvan Adam Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
NADZAM Dávid Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Bronek Martin Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Marcin Matej Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Hreňko Jakub Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Kohút Filip Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Moravec Peter Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Spodniak Šimon Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Balint Peter Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Počet činností príslušných FO: 106 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 106

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.