Grafická verzia

Školský športový klub TYDAM Košice

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12084
IČO: 35554916
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Užhorodská 1, 04011 Košice-Juh, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub basketbal (basketbal) Slovenská basketbalová asociácia bez zmluvy / registrácia / člen 2.8.2021

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Glovacký Sebastián Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Tomová Katarína Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Pudelský Timotej Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Jančišinová Emma Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Pechová Ester Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Seňová Natália Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Takács Stanislav Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Hrivňák Tomáš Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Mikuláš Jakub Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Adamovský Tomáš Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Počet činností príslušných FO: 126 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 94

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.