Grafická verzia

Športový klub SPC Častá

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12308
IČO: 31794050
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Zámocká 237/20, 90089 Častá, Slovenská republika
Webové sídlo: http://www.spc.sk
Adresa elektronickej pošty: kovalcik.spccasta@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub silové športy Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja bez zmluvy / registrácia / člen 14.9.1998

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Gavorník Marek Amatérsky športovec, silové športy (silové športy) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Gážiová Ema Amatérsky športovec, silové športy (silové športy) bez zmluvy/registrácia/člen 18.9.2019
Galánek Lukáš Amatérsky športovec, silové športy (silové športy) bez zmluvy/registrácia/člen 19.9.2019
Dugovič Dominik Amatérsky športovec, silové športy (silové športy) bez zmluvy/registrácia/člen 16.4.2010
Duban Matúš Amatérsky športovec, silové športy (silové športy) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Duban Henrich Amatérsky športovec, silové športy (silové športy) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Drexlerová Sára Amatérsky športovec, silové športy (silové športy) bez zmluvy/registrácia/člen 12.9.2019
Daňo Marian Amatérsky športovec, silové športy (silové športy) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Černák Dušan Amatérsky športovec, silové športy (silové športy) bez zmluvy/registrácia/člen 24.4.2013
Baňovičová Katarína Amatérsky športovec, silové športy (silové športy) bez zmluvy/registrácia/člen 14.2.2018
Počet činností príslušných FO: 92 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 81

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Názov zmluvy Typ zmluvy Platnosť Účinnosť
SPC - Zmluva o poskytnutí fin.dotácie z rozpočtu obce Dubová Zmluva o sponzorstve v športe 25.4.2019 26.4.2019
SPC - Zmluva o poskytnutí fin.dotácie z rozpočtu obce Píla Zmluva o sponzorstve v športe 8.3.2019 24.4.2019
Zmluva o poskytnutí fin.dotácie z rozpočtu obce Častá Zmluva o sponzorstve v športe 21.2.2019 21.2.2019
Počet záznamov: 3

Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.