Grafická verzia

Západoslovenský futbalový zväz

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12939
IČO: 17321794
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Rázusova 2927/23, 94901 Nitra, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: zsfz@futbalsfz.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK54 0200 0000 0000 1933 3112
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK54 0200 0000 0000 1933 3112
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK54 0200 0000 0000 1933 3112
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK54 0200 0000 0000 1933 3112

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový zväz futbal (futbal) Slovenský futbalový zväz zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Kiss Tamás Tréner, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.7.2013
Zábojník Ľubomír Tréner, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 22.7.2008
Inovecký Jozef Iný športový odborník, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 27.3.2012
Inovecký Jozef Delegát zväzu, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 27.3.2012
Kútny Jozef Tréner, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 25.1.1995
Jankových Ľubomír Tréner, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 10.4.1992
Bajan Lukáš Tréner, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 10.7.1996
Dicsér Radoslav Tréner, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 10.9.2021
Mikulec Daniel Tréner, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 3.9.2021
Benovič Arpád Delegát zväzu, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.3.1992
Počet činností príslušných FO: 706 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 638

Činnosti príslušných právnických osôb

Názov športovej organizácie Typ právnickej osoby Šport/činnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
TJ Družstevník Jacovce Športový klub futbal (futbal) zmluva 10.7.1932
Športový klub VEGUM Dolné Vestenice Športový klub futbal (futbal) zmluva 12.1.1951
Obecný futbalový klub STAVOPRAC Trebatice Športový klub futbal (futbal) zmluva 9.7.1990
Šport klub Nesvady Športový klub futbal (futbal) zmluva 9.7.1990
Futbalový klub Bestrent Horná Krupá Športový klub futbal (futbal) zmluva 9.7.1990
Futbalový klub KFC HORNÁ KRÁĽOVÁ Športový klub futbal (futbal) zmluva 9.7.1990
Obecný futbalový klub Malženice Športový klub futbal (futbal) zmluva 9.7.1990
Telovýchovná jednota Imeľ Športový klub futbal (futbal) zmluva 9.7.1990
Obecný športový klub Trenčianske Stankovce Športový klub futbal (futbal) zmluva 9.7.1990
FC Nový Život Športový klub futbal (futbal) zmluva 16.7.1990
Počet činností príslušných PO: 129 Zobraziť všetky príslušné PO Počet príslušných PO: 129

Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.