Grafická verzia

"Boxing club - Robotnícka telovýchovná jednota"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12981
IČO: 36065048
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 1.mája 108/6, 90101 Malacky, Slovenská republika
Webové sídlo: www.sbf.sk
Adresa elektronickej pošty: bcrtjma@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Reisenauer Alexander bcrtjma@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub box (box) Slovenská boxerská federácia bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2018

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Majzun Marek Amatérsky športovec, box (box) bez zmluvy/registrácia/člen 3.10.2023
Kovár Franco Amatérsky športovec, box (box) bez zmluvy/registrácia/člen 12.9.2022
Reisenauer Róbert Tréner, box (box) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Reisenauer Alexander Funkcionár bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Reisenauer Alexander Tréner, box (box) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Blažo Jozef Funkcionár, box (box) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Počet činností príslušných FO: 6 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 5

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.