Grafická verzia

"BigHugGym"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13340
IČO: 42446481
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Drieňová 1C, 82101 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub gymnastika (športová gymnastika) Slovenská gymnastická federácia bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2020
Športový klub gymnastika (gymnastika pre všetkých) Slovenská gymnastická federácia bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2020
Športový klub gymnastika (športová gymnastika) Slovenská gymnastická federácia bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2020

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Mikuš Pavol Tréner, gymnastika (športová gymnastika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020
Kiss Michal Tréner, gymnastika (športová gymnastika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020
Kamenický Daniel Tréner, gymnastika (športová gymnastika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020
Mikuš Pavol Športový rozhodca, gymnastika (športová gymnastika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020
Kamenický Daniel Športový rozhodca, gymnastika (športová gymnastika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020
Mikuš Pavol Športový rozhodca, gymnastika (športová gymnastika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020
Mikuš Pavol Tréner, gymnastika (gymnastika pre všetkých) bez zmluvy/registrácia/člen 1.7.2020
Kiss Michal Tréner, gymnastika (gymnastika pre všetkých) bez zmluvy/registrácia/člen 1.7.2020
Kamenický Daniel Tréner, gymnastika (gymnastika pre všetkých) bez zmluvy/registrácia/člen 1.7.2020
Počet činností príslušných FO: 9 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 3

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.