Grafická verzia

1. FC TATRAN, a.s.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13361
IČO: 36503975
Právna forma: Akciová spoločnosť
Sídlo: Čapajevova 47, 08001 Prešov, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: 1fctatran@1fctatran.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK90 6500 0000 0000 2025 9415
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK90 6500 0000 0000 2025 9415
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK90 6500 0000 0000 2025 9415
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK90 6500 0000 0000 2025 9415

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Východoslovenský futbalový zväz zmluva 26.6.2019
Športový klub futbal (futbal) Slovenský futbalový zväz zmluva 1.1.1898 26.6.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Baláž Peter Iný športový odborník, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 22.6.2010
Vaňo Jozef Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.6.1992
Fecko Martin Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 8.10.2021
Šperňák Šimon Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.10.2021
Bak Markus Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 5.10.2021
Brutovský Jakub Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 5.10.2021
Sapara Lukáš Iný športový odborník, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.10.2021
Németh Peter Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 20.9.2016
Maguľak Timotej Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.7.2014
Palajová Liana Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.10.2021
Počet činností príslušných FO: 414 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 402

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.