Grafická verzia

1. FC TATRAN, a.s.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13361
IČO: 36503975
Právna forma: Akciová spoločnosť
Sídlo: Čapajevova 47, 08001 Prešov, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: 1fctatran@1fctatran.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK90 6500 0000 0000 2025 9415
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK90 6500 0000 0000 2025 9415
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK90 6500 0000 0000 2025 9415
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK90 6500 0000 0000 2025 9415


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Slovenský futbalový zväz zmluva 1.1.1898 26.6.2019
Športový klub futbal (futbal) Východoslovenský futbalový zväz zmluva 26.6.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Dzurenda Miloš 26.4.2009 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 8.9.2016
Fabo Radoslav 15.2.2008 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 10.8.2019
Marko Nikolas 12.12.2008 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 7.9.2016
Basár Martin 6.2.2008 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.9.2017
Kohút Sebastián 3.6.2008 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 7.9.2016
Višňovsky Mikuláš 1.2.2008 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 7.9.2018
Mitra Enrik 26.12.2008 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.9.2017
Palša Philip 12.11.2008 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 8.9.2016
Kozlo Matej 12.2.2008 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.10.2016
Saloka Maximilián 16.5.2008 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 9.9.2016
Počet činností príslušných FO: 290 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 287

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.