Grafická verzia

1. FC TATRAN, a.s.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13361
IČO: 36503975
Právna forma: Akciová spoločnosť
Sídlo: Čapajevova 47, 08001 Prešov, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: 1fctatran@1fctatran.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK90 6500 0000 0000 2025 9415
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK90 6500 0000 0000 2025 9415
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK90 6500 0000 0000 2025 9415
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK90 6500 0000 0000 2025 9415


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Slovenský futbalový zväz zmluva 1.1.1898

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Mielke Filip 9.4.2005 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.2.2014
Varguš Christián 14.9.2005 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 7.10.2013
Vadaš Roland 28.12.2005 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.2.2014
Monoková Zuzana 19.12.2001 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.8.2018
Mochňáková Andrea 23.7.2008 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 11.4.2019
Vargova Zuzana 22.3.2009 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 9.4.2019
Dzurendová Petra 11.2.2013 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 2.4.2019
Rešetárová Katarína 16.5.2004 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 29.3.2019
Kvašňák Peter 27.10.1981 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 7.6.1996
Ivan Marek 13.8.2006 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 28.9.2015
Počet činností príslušných FO: 304 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 302

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.