Grafická verzia

1. FC TATRAN, a.s.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13361
IČO: 36503975
Právna forma: Akciová spoločnosť
Sídlo: Čapajevova 47, 08001 Prešov, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: 1fctatran@1fctatran.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK90 6500 0000 0000 2025 9415
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK90 6500 0000 0000 2025 9415
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK90 6500 0000 0000 2025 9415
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK90 6500 0000 0000 2025 9415

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Východoslovenský futbalový zväz zmluva 26.6.2019
Športový klub futbal (futbal) Slovenský futbalový zväz zmluva 1.1.1898 26.6.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Klobušovský Samuel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 4.8.2021
Štinčík Dávid Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 27.7.2017
Kurimčák Tomáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 16.3.2017
Pastirčák Matúš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 18.9.2015
Timko Lukáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.8.2015
Dužarová Nikola Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 22.8.2018
Petrášová Tereza Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 27.8.2018
Spišáková Paula Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 22.8.2018
Macejko Marko Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.7.2021
Buchta Miloš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.7.2021
Počet činností príslušných FO: 335 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 324

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.