Grafická verzia

"Spoločenstvo detí a mládeže Dominik"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13713
IČO: 42371392
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: M.Flengera 2, 94001 Nové Zámky, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: uhrinovasdmdominik@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK86 0900 0000 0050 6665 5715
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK86 0900 0000 0050 6665 5715
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK86 0900 0000 0050 6665 5715
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK86 0900 0000 0050 6665 5715

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Západoslovenský futbalový zväz zmluva 28.11.2014 13.7.2020
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Nové Zámky zmluva 13.7.2020

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Prager Dominik Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.6.2021
Kolárovský Nikolas Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 11.2.2019
Kopásek Patrik Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.2.2024
Filip Tobias Jiří Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 5.9.2023
Brabec Tomáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 10.10.2020
Bombicz Tomáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 25.8.2021
Kecskés Patrik Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 22.1.2024
Tóth Patrik Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 5.11.2023
Risavi Richard Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.7.2023
Varga Márk Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 28.10.2023
Počet činností príslušných FO: 286 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 246

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.