Grafická verzia

1. Mestský futbalový klub Kežmarok

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13785
IČO: 42231001
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Trhovište 748/2, 06001 Kežmarok, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: jannahalka82@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK86 0900 0000 0050 7428 5347
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK86 0900 0000 0050 7428 5347
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK86 0900 0000 0050 7428 5347
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK86 0900 0000 0050 7428 5347

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Nahalka Ján jannahalka82@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Východoslovenský futbalový zväz zmluva 21.4.2011

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Glodžák Marek Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 18.7.2023 5.3.2024
Kusnyír Daniel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 11.8.2023
Diwumba Charis Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 28.8.2023
Garnek Marek Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.2.2024
VILČEK Matej Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 17.10.2016
Olšiak Filip Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.11.2023
Beličáková Barbora Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 19.9.2023
Korponaj Oliver Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 14.9.2021
Sepashvili Andria Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 17.9.2023
Džubas Marko Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 17.9.2021
Počet činností príslušných FO: 319 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 316

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.