Grafická verzia

1. Mestský futbalový klub Kežmarok

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13785
IČO: 42231001
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Trhovište 748/2, 06001 Kežmarok, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: friedmantibor@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK86 0900 0000 0050 7428 5347
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK86 0900 0000 0050 7428 5347
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK86 0900 0000 0050 7428 5347
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK86 0900 0000 0050 7428 5347

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Friedman Tibor friedmantibor@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Východoslovenský futbalový zväz zmluva 21.4.2011

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Kredatus Leo Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 18.9.2021
Lorencovič Adam Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.3.2013
Kruľ Lucas Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 17.9.2021
Bardy Mathias Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 17.9.2021
Lublinský Nikolas Nikolas Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 17.9.2021
Pisarčík Marko Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 17.9.2021
Kučera Kristián Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 17.9.2021
Džubas Marko Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 17.9.2021
Pirožek Leo Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 17.9.2021
Pokrivčáková Lilien Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 17.9.2021
Počet činností príslušných FO: 201 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 198

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.