Grafická verzia

"Športový klub Gajary"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13846
IČO: 35607335
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Športová 738, 90061 Gajary, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: SK77 5200 0000 0000 0347 8448
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK77 5200 0000 0000 0347 8448
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK77 5200 0000 0000 0347 8448
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK77 5200 0000 0000 0347 8448

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Bratislava-vidiek zmluva 24.7.1990

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Fejdi Ivan Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.7.2021
Pernecký Richard Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 29.6.2017
Držík Artur Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 29.6.2017
Pernecká Karolína Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 29.6.2017
Zelenka David Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 8.8.2015
Gál Pavel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 28.9.2018
Śuba Samuel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 29.6.2017
Pernecký Jakub Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 29.6.2017
Kodydek Śimon Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 12.9.2020
Bašista Damián Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 10.12.2003
Počet činností príslušných FO: 101 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 95

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.