Grafická verzia

1. KŠK Žilina

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14045
IČO: 42221307
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Rajecká 17, 01001 Žilina, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: 1kskzilina@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK98 8330 0000 0025 0144 4805
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK98 8330 0000 0025 0144 4805
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK98 8330 0000 0025 0144 4805
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK98 8330 0000 0025 0144 4805


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz v Žiline zmluva 15.3.2013

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Čirský Ľubor 22.2.2011 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 12.9.2019
Holečko Pavol 4.3.2012 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 5.9.2019
Pepucha Lukáš 20.1.2013 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.9.2019
Surovčík Matúš 12.6.2008 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.8.2019
Klieštik Tomáš 13.8.2008 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.8.2019
Mihálik Lukáš 2.11.2001 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.8.2019
Hrkút Filip 30.8.2011 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 2.5.2019
Jochec Lukáš 27.4.2011 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 20.9.2018
Kaduc Filip 28.4.2006 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 11.9.2017
Richard Klučka 19.1.2010 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.6.2018
Počet činností príslušných FO: 102 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 97

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.