Grafická verzia

1. KŠK Žilina

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14045
IČO: 42221307
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Rajecká 17, 01001 Žilina, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: 1kskzilina@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK98 8330 0000 0025 0144 4805
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK98 8330 0000 0025 0144 4805
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK98 8330 0000 0025 0144 4805
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK98 8330 0000 0025 0144 4805


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz v Žiline zmluva 15.3.2013

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Pillár Pavol 4.12.1978 Funkcionár, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 7.9.2017
Holečko Pavol 31.10.1984 Iný športový odborník, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 9.8.2007
Pillár Pavol 4.12.1978 Iný športový odborník, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.9.2017
Dusa Peter 13.9.2011 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 4.5.2019
Hrkút Filip 30.8.2011 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 2.5.2019
Garabáš Samuel 26.1.2012 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 2.5.2019
Pavlovič Mário 2.11.2009 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 2.5.2019
Urda Matej 12.4.2011 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 2.5.2019
Bugala Filip 19.6.2006 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 10.4.2019
Ondrejka Boris 15.7.2005 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 10.4.2019
Počet činností príslušných FO: 102 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 97

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.