Grafická verzia

1. KŠK Žilina

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14045
IČO: 42221307
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Rajecká 2806/17, 01001 Žilina, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: 1kskzilina@saleziani.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK98 8330 0000 0025 0144 4805
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK98 8330 0000 0025 0144 4805
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK98 8330 0000 0025 0144 4805
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK98 8330 0000 0025 0144 4805

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Pillár Pavol palop77@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz v Žiline zmluva 15.3.2013

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Dorčík Matej Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 17.9.2021
Rovňaník Michal Iný športový odborník, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 8.9.2021
Rovňaník Michal Usporiadateľ, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 8.9.2021
Jurovic Lukáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 7.9.2021
Zachveja Jakub Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.7.2019
Buliak Patrik Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.9.2021
Kováč Lukáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 7.9.2021
Jochec Lukáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 20.9.2018
Bálek Michal Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 29.8.2021
Sopiak Adam Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 20.8.2021
Počet činností príslušných FO: 143 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 134

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.