Grafická verzia

"TJ DYNAMO SE Nová Stráž"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14178
IČO: 31872701
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Hlavná ul. 164/12, 94504 Komárno, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: flowex.kvety.sro@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK78 0900 0000 0000 2639 6082
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK78 0900 0000 0000 2639 6082
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK78 0900 0000 0000 2639 6082
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK78 0900 0000 0000 2639 6082


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz v Komárne zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Sándor Alfréd 25.3.1984 Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.8.1998
Sándor Alfréd 25.3.1984 Iný športový odborník, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.8.1998
Tanka András 11.2.2008 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 25.9.2019
Sipos Alex 28.7.2008 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 4.9.2019
Slovák Dominik 8.4.2008 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 4.9.2019
Kendi Štefan 17.7.1987 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 28.8.2019
Szalai Benedek Zalán 13.1.2008 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 28.8.2019
Czúth Lami Gergő 3.12.2008 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 28.8.2019
Balázs Adrián 23.1.2008 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.8.2018
Tóth Sebastián 1.11.2009 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 25.8.2019
Počet činností príslušných FO: 83 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 78

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.