Grafická verzia

"TJ DYNAMO SE Nová Stráž"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14178
IČO: 31872701
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Hlavná ul. 164/12, 94504 Komárno, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: flowex.kvety.sro@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK78 0900 0000 0000 2639 6082
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK78 0900 0000 0000 2639 6082
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK78 0900 0000 0000 2639 6082
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK78 0900 0000 0000 2639 6082

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Kelle Miroslav miroslav.kelle1@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz v Komárne zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Untermayer Adam Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 26.8.2016
Eczet Balázs Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 31.8.2020
Sándor Alfréd Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 4.3.2017
Boros Gabriel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 16.7.2000
Doležal János Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 9.8.2020
Rásky Csaba Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 8.8.2014
Horváth Tamás Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.7.2018
Tóth Viktor Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.1997
Szépe Filip Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 22.10.2014
Fiala Tamás Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.8.2016
Počet činností príslušných FO: 105 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 100

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.