Grafická verzia

Kelle Miroslav

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 479296
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: miroslav.kelle1@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Funkcionár, futbal (futbal) "TJ DYNAMO SE Nová Stráž" bez zmluvy/registrácia/člen 30.5.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 22.8.2003


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.