Grafická verzia

"Združenie FC Výčapy - Opatovce"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14290
IČO: 34011579
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 121, 95144 Výčapy-Opatovce, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: jholubek@pobox.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK72 0900 0000 0000 3124 8615
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK72 0900 0000 0000 3124 8615
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK72 0900 0000 0000 3124 8615
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK72 0900 0000 0000 3124 8615

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Herceg Jozef herceg.m@centrum.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Nitra zmluva 23.9.2002

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Sahulčík Jakub Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 4.9.2017 15.8.2020
Uličný Jakub Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.8.2020
Fazekaš Roman Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 5.8.2020
Barta Juraj Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.7.2020
Bernát Jakub Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.7.2020
Orbis Martin Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 29.7.2020
Kuna Denis Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 10.7.2020
Billik Ondrej Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.5.2017
Varga Ján Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 5.9.2016
Križan Ľudovít Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 20.4.2011
Počet činností príslušných FO: 55 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 55

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.