Grafická verzia

"Združenie FC Výčapy - Opatovce"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14290
IČO: 34011579
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 121, 95144 Výčapy-Opatovce, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: kollar.palko@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK72 0900 0000 0000 3124 8615
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK72 0900 0000 0000 3124 8615
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK72 0900 0000 0000 3124 8615
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK72 0900 0000 0000 3124 8615


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Nitra zmluva 23.9.2002

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Berec Michal 27.7.2006 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2016
Benca Adam 17.8.2002 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.3.2019
Sahulčík Tomáš 18.2.1993 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.3.2019
Szórad Adrián 23.6.1994 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 5.2.2019
Šiška Ján 30.5.2002 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 29.1.2019
Martonka Juraj 20.4.1977 Amatérsky športovec, futbal (futbal) zmluva 11.3.2011
Hazucha Andrej 13.3.2002 Amatérsky športovec, futbal (futbal) zmluva 21.9.2018
Štefčík Miroslav 27.1.1972 Iný športový odborník, futbal (futbal) zmluva 2.10.1992
Jánošík Juraj 3.11.1973 Iný športový odborník, futbal (futbal) zmluva 25.3.1992
Herceg Jozef 16.6.1960 Funkcionár, futbal (futbal) zmluva 14.8.2017
Počet činností príslušných FO: 54 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 54

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.