Grafická verzia

"Združenie FC Výčapy - Opatovce"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14290
IČO: 34011579
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 121, 95144 Výčapy-Opatovce, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: kollar.palko@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK72 0900 0000 0000 3124 8615
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK72 0900 0000 0000 3124 8615
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK72 0900 0000 0000 3124 8615
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK72 0900 0000 0000 3124 8615


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Nitra zmluva 23.9.2002

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Uhrín Martin 21.11.2003 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 14.8.2013
Hupka Július 20.6.1956 Funkcionár, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 18.8.2019
Čulák Ondrej 8.3.2004 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 25.7.2012
Trsťan Dominik 13.5.2002 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 19.8.2012
Štefčík Jakub 14.2.2002 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 9.2.2016
Berec Michal 27.7.2006 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2016
Benca Roland 15.4.2002 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 22.7.2016
Kuna Kristian 15.2.2001 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.8.2013
Svorad Erik 14.6.2002 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 23.8.2012
Trsťan Daniel 13.5.2002 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 19.8.2012
Počet činností príslušných FO: 51 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 51

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.