Grafická verzia

"Futbalový klub SMRDÁKY"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14476
IČO: 37841971
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 129, 90603 Smrdáky, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: starosta@obecsmrdaky.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK07 7500 0000 0040 3007 3276
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK07 7500 0000 0040 3007 3276
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK07 7500 0000 0040 3007 3276
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK07 7500 0000 0040 3007 3276

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Senica zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
VEIS René Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 23.8.2012
Šimon Rastislav Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 4.8.2005
Chocholáček Samuel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 3.2.2024
Selecký Dominik Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 3.2.2024
Kupka Dávid Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.1.2024
Fojtlin Pavol Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.3.2005
Baláž Tomáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 2.8.2014
Janíková Olívia Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.8.2023
Mička Tomáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 7.7.2022
Štetina Stanislav Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 4.8.2023
Počet činností príslušných FO: 82 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 73

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.