Grafická verzia

TJ Vyšné Remety

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15019
IČO: 17150604
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 07241 Vyšné Remety, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: vladimir.prascak@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK69 0900 0000 0004 8427 1746
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK69 0900 0000 0004 8427 1746
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK69 0900 0000 0004 8427 1746
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK69 0900 0000 0004 8427 1746

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Michalovce zmluva 3.1.2012 4.7.2023
Športový klub futbal (futbal) Východoslovenský futbalový zväz zmluva 4.7.2023

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Stripaj Jakub Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.9.2023
Kačur Ľuboš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 19.9.2023
Gavula Xaver Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 20.9.2016
Tomko Miloš Iný športový odborník, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.5.1992
Streňo Patrik Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 23.8.2012
Bittner Marko Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 25.8.2023
Legeza Lukáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 10.7.2019
Katarína Mihalovičová Iný športový odborník, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 8.10.2023
Kica Ján Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 29.9.2023
Pliška Ján Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 23.8.2012
Počet činností príslušných FO: 167 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 115

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Názov zmluvy Typ zmluvy Platnosť Účinnosť
Zmluva o sponzorstve v športe Zmluva o sponzorstve v športe 13.11.2019 13.11.2019
Počet záznamov: 1

Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.