Grafická verzia

Telocvičná jednota Sokol Žilina

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15417
IČO: 14223953
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Orolská 1126/2, 01001 Žilina, Slovenská republika
Webové sídlo: www.sokolzilina.eu
Adresa elektronickej pošty: marcak.michal@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub karate (karate) Slovenský Zväz Karate bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Športový klub horolezectvo Slovenský horolezecký spolok JAMES bez zmluvy / registrácia / člen 13.12.2001
Športový klub športové lezenie Slovenský horolezecký spolok JAMES bez zmluvy / registrácia / člen 13.12.2001
Športový klub kanoistika (kanoistika na divokej vode) Slovenská kanoistika bez zmluvy / registrácia / člen 29.3.2018
Športový klub karate Slovenský Zväz Karate bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Zuzčáková Laura Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 5.9.2022
Vaneková Ingrid Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 4.9.2017
Vanek Alessandro Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 4.9.2017
Radolec Milan Iný športový odborník, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Radolec Milan Športový rozhodca, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Radolec Milan Tréner, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Radolec Milan Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Paur Lukáš Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Ondrušková Mária Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 2.2.2022
Ondrušek Roman Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 2.2.2022
Počet činností príslušných FO: 366 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 140

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.