Grafická verzia

Maratónsky klub Košice

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15685
IČO: 00595209
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Žriedlová 3444/30, 04001 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika
Webové sídlo: www.kosicemarathon.com
Adresa elektronickej pošty: klub@kosicemarathon.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2023

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Klema Igor Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Šinaľová Zuzana Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Pohovej Jozef Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Lukáč Radovan Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Jánošdeák Ján Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Haraksin Jozef Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Sudzina Ján, Ing. Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Handzová Adriana Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 28.8.2018
Klink Jozef Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 28.8.2018
Suchý Ladislav Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 28.8.2018
Počet činností príslušných FO: 20 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 20

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.