Grafická verzia

Maratónsky klub Košice

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15685
IČO: 00595209
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Pri Jazdiarni 1010/1, 04304 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika
Webové sídlo: www.kosicemarathon.com
Adresa elektronickej pošty: info@kosicemarathon.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2018

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Lukáč Radovan 10.8.1973 Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2018
Handzová Adriana 4.9.1990 Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2018
Klink Jozef 17.7.1979 Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2018
Pohovej Jozef 26.8.1953 Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2018
Suchý Ladislav 18.5.1957 Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2018
Rakušan Radko 1.4.1958 Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2018
Jánošdeák Ján 29.5.1950 Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2018
Kucko Ladislav 16.2.1967 Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2018
Dvonč Ján 28.9.1958 Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2018
Koniar Branislav 3.10.1959 Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2018
Počet činností príslušných FO: 17 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 17

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.