Grafická verzia

1. Atletický klub Humenné

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15694
IČO: 42090717
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Laborecká 7, 06601 Humenné, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: mareklucka@centrum.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2018

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Holovač Tobias 3.8.2007 Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2018
Ganaj Filip 23.6.2006 Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2018
Lokšík Ján 31.7.2004 Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2018
Kislan Matej 27.12.2003 Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2018
Bača Daniel 7.11.2008 Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2018
Kaššay Arthur 8.2.2003 Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2018
Gondorová Miriam 5.12.2003 Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2018
Gajdošová Sofia 11.8.2005 Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2018
Gajdošová Lenka 27.11.2007 Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2018
Barlášová Sarah 16.11.2010 Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2018
Počet činností príslušných FO: 111 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 111

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.