Grafická verzia

1. Atletický klub Humenné

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15694
IČO: 42090717
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Laborecká 1851/7, 06601 Humenné, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: mareklucka@centrum.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2023

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Baláž Šimon Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Lukacko Gregor Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Kačurová Zuzana Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Mandula Vladimír Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Kindernayová Dominika Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Hakošová Ema Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Sivecká Daniela Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Alexovič Alexander Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Maturkanič Martin Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Makovec Michal Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Počet činností príslušných FO: 188 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 188

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.