Grafická verzia

Zdravie v pohybe

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15727
IČO: 42393931
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 4, 97661 Lučatín, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: zdravievpohybe@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2021

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Fedor Matej Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Resslová Kristína Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Bičanová Margaréta Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Purgat Lukáš Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Brejčák Pavol Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Paleček Ľubomír Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Kováč Tibor Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Roháčová Radka Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Szabo Tomáš Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Čellárová Veronika Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Počet činností príslušných FO: 52 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 51

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.