Grafická verzia

Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16446
IČO: 36075809
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 1040, 92571 Trnovec nad Váhom, Slovenská republika
Webové sídlo: http://www.archery3d.sk
Adresa elektronickej pošty: malek@archery3d.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK63 8330 0000 0020 0175 2748
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
MÁLEK Peter peter@malek.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový zväz lukostreľba (3D lukostreľba) 4.3.2005

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Kováč Ľuboš Amatérsky športovec, lukostreľba (3D lukostreľba) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Stroš Rastislav Amatérsky športovec, lukostreľba (3D lukostreľba) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Skuhrová Aneta Amatérsky športovec, lukostreľba (3D lukostreľba) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Strošová Laura Amatérsky športovec, lukostreľba (3D lukostreľba) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
WAGNER Peter Amatérsky športovec, lukostreľba (3D lukostreľba) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Kasarda Slavomir Amatérsky športovec, lukostreľba (3D lukostreľba) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
POKRAJ Zuzana Amatérsky športovec, lukostreľba (3D lukostreľba) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Kalivoda Michal Amatérsky športovec, lukostreľba (3D lukostreľba) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Zahuranec Matthias Amatérsky športovec, lukostreľba (3D lukostreľba) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Filipeje Peter Amatérsky športovec, lukostreľba (3D lukostreľba) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Počet činností príslušných FO: 1 021 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 1 021

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.