Grafická verzia

"ŠPORT HROU PREŠOV"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 17636
IČO: 52935540
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Hodžova 5742/10, 08001 Prešov, Slovenská republika
Webové sídlo: www.sporthroupresov.sk
Adresa elektronickej pošty: sporthroupresov@sporthroupresov.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2023

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Holko Emil Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Komka Tomáš Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Fabianová Eva Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Šimčíková Sara Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Palenčárová Bianka Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
BANDUROVÁ Liliana Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Dankovič Tomáš Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Paľo Jonáš Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Luterančík Leo Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
LIPÁR Anton Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Počet činností príslušných FO: 188 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 188

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.