Grafická verzia

"Outbreak"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 17718
IČO: 42112150
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Gudernova 292/3, 04011 Košice-Západ, Slovenská republika
Webové sídlo: www.outbreak.sk
Adresa elektronickej pošty: info@outbreak.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub tanečný šport (akrobatický rokenrol) Slovenský zväz tanečných športov 20.1.2021

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Horváth Erik Amatérsky športovec, tanečný šport (Akrobatický rokenrol) bez zmluvy/registrácia/člen 28.4.2022
Repak Simon Amatérsky športovec, tanečný šport (Akrobatický rokenrol) bez zmluvy/registrácia/člen 28.4.2022
Veselá Natália Amatérsky športovec, tanečný šport (Akrobatický rokenrol) bez zmluvy/registrácia/člen 28.4.2022
Suchá Ela Amatérsky športovec, tanečný šport (Akrobatický rokenrol) bez zmluvy/registrácia/člen 28.4.2022
Štovčiková Sofia Amatérsky športovec, tanečný šport (Akrobatický rokenrol) bez zmluvy/registrácia/člen 28.4.2022
Čarnogurská Zara Amatérsky športovec, tanečný šport (Akrobatický rokenrol) bez zmluvy/registrácia/člen 28.4.2022
Timková Ivana Amatérsky športovec, tanečný šport (Akrobatický rokenrol) bez zmluvy/registrácia/člen 28.4.2022
Köröši Alexa Amatérsky športovec, tanečný šport (Akrobatický rokenrol) bez zmluvy/registrácia/člen 28.4.2022
Pribulová Sarah Amatérsky športovec, tanečný šport (Akrobatický rokenrol) bez zmluvy/registrácia/člen 28.4.2022
Bakšiová Sofia Amatérsky športovec, tanečný šport (Akrobatický rokenrol) bez zmluvy/registrácia/člen 28.4.2022
Počet činností príslušných FO: 67 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 67

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.