Grafická verzia

Ábel Adam

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 199097
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: aadam.abel@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Inštruktor, iný šport (kulturistika) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 3.10.2016

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 3.10.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor iný šport (kulturistika) 18.9.2016

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Adam Ábel - športový odborník a profesionálny tréner
IČO: 45832269
Miesto podnikania: Mierová 572/44, 916 21 Čachtice, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 10.2.2020

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.