Grafická verzia

Masár Adam

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 207923
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: waterski@waterski.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK20 1100 0000 0029 3508 5993
Účet na sponzorský príspevok: SK56 0200 0000 0030 3598 1957

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, lyžovanie (voľný štýl lyžovanie) SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 10.10.2007
Amatérsky športovec, vodné lyžovanie (vodné lyžovanie za člnom) KLUB VODNÉHO LYŽOVANIA A VODNÝCH ŠPORTOV PIEŠŤANY bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Amatérsky športovec, vodné lyžovanie (vodné lyžovanie za člnom) Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Amatérsky športovec, lyžovanie (voľný štýl lyžovanie) Lyžiarsky klub REMAS PIEŠŤANY bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Amatérsky športovec, lyžovanie (lyžovanie na tráve) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 10.6.2022
Amatérsky športovec, lyžovanie (voľný štýl lyžovanie) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 10.6.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner lyžovanie (lyžovanie na tráve) 3.7.2019 3.7.2023
Tréner lyžovanie (akrobatické lyžovanie) 3.7.2019 3.7.2023
Inštruktor lyžovanie (zjazdové lyžovanie) 26.1.2021 26.1.2022

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.