Grafická verzia

Wallová Zuzana

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 208834
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: zuzwall@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový masér Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 14.8.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový masér 28.7.2018 28.7.2021

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Zuzana Wallová
IČO: 46491449
Miesto podnikania: Fatranská 917/3, 949 01 Nitra, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 25.10.2018

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.