Grafická verzia

Blažek Peter

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 216636
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: peterblazek2031@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, horolezectvo (ľadové lezenie a drytooling) Horoklub Hriňová bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Amatérsky športovec, horolezectvo (stredné hory) Horoklub Hriňová bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Amatérsky športovec, horolezectvo (vysoké hory) Horoklub Hriňová bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Amatérsky športovec, horolezectvo (neveľhorské terény) Horoklub Hriňová bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Amatérsky športovec, športové lezenie (obtiažnosť (lead)) Horoklub Hriňová bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Amatérsky športovec, športové lezenie (rýchlosť (speed)) Horoklub Hriňová bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Amatérsky športovec, športové lezenie (bouldering) Horoklub Hriňová bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Amatérsky športovec, športové lezenie (kombinácia) Horoklub Hriňová bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Amatérsky športovec, horolezectvo () Horoklub Hriňová bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Amatérsky športovec, horolezectvo (tradičný skialpinizmus) Horoklub Hriňová bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Inštruktor, horolezectvo () Horoklub Hriňová bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Inštruktor, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 30.12.2019
Inštruktor, skialpinizmus Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 27.7.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 4.9.2019


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor horolezectvo () 13.5.2018 31.12.2021
Inštruktor lyžovanie (zjazdové lyžovanie) 11.1.2019
Inštruktor skialpinizmus 8.12.2019

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Ing. Peter Blažek
IČO: 52655580
Miesto podnikania: Detvianska Huta 396, 962 06 Detvianska Huta, Slovenská republika


Právny stav Od Do
pozastavenie podnikania 20.1.2022 20.7.2022
oprávnenie na podnikanie 11.2.2020

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.