Grafická verzia

Abaffy Jaroslav

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 218791
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: j.abaffy@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) Kolotočári, o.z. bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) Slovenský zväz jachtingu bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.