Grafická verzia

Abaffy Jaroslav

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 218791
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 17.7.1984
Kontaktná adresa: Junácka 2951/6, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: j.abaffy@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) Kolotočári, o.z. bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.