Grafická verzia

Jakál Andrej, Ing.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 226737
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: andrej.jakal@zoznam.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 11.10.2005 31.10.2022
Tréner, tenis (tenis) Tenisový klub TENNis FUN Banská Bystrica bez zmluvy/registrácia/člen 11.10.2005 31.10.2022
Funkcionár Tenisový klub TENNis FUN Banská Bystrica bez zmluvy/registrácia/člen 8.10.2018 31.10.2023
Funkcionár Stredoslovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 8.10.2018 31.10.2023
Funkcionár Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 8.10.2018 31.10.2023

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 7.6.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Iný športový odborník tenis 4.5.2004 31.10.2021
Tréner tenis 11.10.2005 31.10.2022

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Ing. Andrej Jakál
IČO: 43653782
Miesto podnikania: Sitnianska 6592/24, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 9.10.2018

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.