Grafická verzia

Abaffy Peter

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 228460
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 14.5.1975
Kontaktná adresa: Starí Grunty 206, 84104 Bratislava, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: peter@adrentour.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenská Asociácia Plážového Tenisu bez zmluvy/registrácia/člen 15.5.2018
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 15.5.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.