Grafická verzia

Belanec Matúš, Ing.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 228779
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: matusbelanec@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 25.11.2005
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Tenisový klub Kúpele Piešťany bez zmluvy/registrácia/člen 25.11.2005
Tréner, tenis Slovenský tenisový zväz zmluva o výkone činnosti športového odborníka 18.9.2020 31.10.2022
Tréner, tenis Tenisový klub Kúpele Piešťany zmluva o výkone činnosti športového odborníka 18.9.2020 31.10.2022
Iný športový odborník, tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 21.5.2021 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 14.9.2020


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 18.9.2020 31.10.2022
Iný športový odborník tenis 21.5.2021 31.10.2022

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Matúš Belanec
IČO: 53330625
Miesto podnikania: Topoľová 6488/4, 921 01 Piešťany, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 23.9.2020

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.