Grafická verzia

Gavenčiak Igor

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 231898
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: igor@gigo.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy/registrácia/člen 28.8.2018
Amatérsky športovec, atletika (atletika) NAŠA ATLETIKA bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 1.9.2020


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Ing. Igor Gavenčiak - GIGO
IČO: 13960849
Miesto podnikania: Pannónska 1659/4, 900 21 Svätý Jur, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 3.8.2017

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.