Grafická verzia

Vančo Matej

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 247452
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: peter.vanco@accenture.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, krasokorčuľovanie (krasokorčuľovanie) Krasokorčuliarsky Športový Klub Slovan Bratislava, o.z. bez zmluvy/registrácia/člen 1.8.2013
Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) HK RUŽINOV ´99 Bratislava, a.s. bez zmluvy/registrácia/člen 24.11.2015 30.4.2022
Amatérsky športovec, iný šport (hokejbal) SAV Lamač bez zmluvy/registrácia/člen 14.9.2018
Amatérsky športovec, iný šport SAV Lamač bez zmluvy/registrácia/člen 14.9.2018
Amatérsky športovec, iný šport Slovenská hokejbalová únia bez zmluvy/registrácia/člen 14.9.2018
Amatérsky športovec, krasokorčuľovanie (krasokorčuľovanie) Slovenský krasokorčuliarsky zväz bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Amatérsky športovec iný šport 16.1.2020

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.